آموزش

 

 

دوره های آموزشی اجرا شده توسط شرکت ویستا جم صنعت

 

   
الکتروموتور
شناخت انواع الکتروموتورهای AC  و DC
ساختار مکانیکی و الکتریکی موتور

کاربرد انواع موتورهای الکتریکی صنعتی

آشنایی با استانداردهای موثر در انتخاب موتور در کاربری های گوناگون

تعمیر و نگهداری الکتروموتورها

 
     
درایو آشنایی و شناخت انواع درایوها
کاربرد ، طراحی ، انتخاب ( درایوها )

نقاط ضعف و قوت درایو در کاربردهای گوناگون و تاثیر آن  بر موتورها

برنامه نویسی ، تنظیم و عیب یابی

کاربری حرفه ای ( درایوها )
     
سافت استارتر ساختار و کارایی ( سافت استارتر)
کاربردها ( سافت استارتر )
کاربری حرفه ای ( سافت استارتر ها )
انواع سافت استارتر ها