سافت استارتر

سافت استارتر

 

راه اندازی موتورهای قفس سنجابی بعلت جریان کشی بسیار بالای آنها که معمولا بین ۵ تا ۸ برابر جریان نامی موتور می باشد از چالش های اصلی طراحان و کاربران اینگونه موتورها می باشد که برای حل آن یا نوع موتور را تفییر داده اند ( مثلاَ روتور سیم پیچی شده ) و یا از روش هایی همچون ستاره- مثلث بهره جسه اند.

با توجه به کاربرد بسیار زیاد و عمومیت بالای موتورهای قفس سنجابی، گرانی درایوها و نیز عدم کارایی ستاره مثلث و حتی در موارد بسیاری موتورهای روتور سیم پیچی شده، راه حل قابل اطمینان استفاده از راه اندازهای نرم یا همان سافت استارترها پیشنهاد و استقبال شده است.

راه اندازی با سافت استارتر نه تنها جلوی اقزایش جریان چند برابری در هنگام استارت را می گیر بلکه تنش مکانیکی را از روی موتور و بار بر می دارد.

اطلاعات بیشتر در این خصوص را در این بخش می توانید بیابید.

 

 

An Engineering Guide to Soft Starter

راهنمای فنی راه اندازهای نرم / سافت استارترها

Bypass mode

روش بای پس

Method of operation of a two-phase controlled soft starter

روش بکارگیری سافت استارترهای دوفاز کنترل

Softstarter handbook

راهنمای جامع راه انداز نرم / سافت استارتر

Scroll to top