تامین الکتروموتور

با توجه به اهمیت الکتروموتور در صنعت، بعنوان اصلی ترین عامل گرداننده چرخ صنعت، همیشه متقاضیانی برای این کالا وجود دارند که نیاز آنها از موتورهای کوچک با کارکرد ساده گرفته تا موتورهای چندین تنی ، خاص و با کارکرد مهم را شامل می گردد. نوع و نیازها متفاوت هستند و تامین کنندگان آنها نیز متفاوت، اما مراحل زیر، قدم های لازم برای  تامین کالا را مشخص می کند.

دقت و شفافیت در هر مرحله ضامن انتخاب صحیح  الکتروموتور می باشد.

عموماَ متقاضیان با پرسش هایی از این دست برخورد می کنند : آیا پیش از  خرید از سوی فروشنده خدمات فنی صحیح دریافت می کنیم؟ ، چرا موتور فعلی دچار مشکل شده؟ چه بخریم تا این مشکل را نداشته باشیم؟، چرا در تامین این موتور تاخیر داریم؟ و چرا نمی شود به اصالت یک الکتروموتور با اطمینان نگاه کرد.

متقاضیان برای خرید به شرکت ها و یا فروشگاه ها مراجعه می کنند و مراحل زیر را کوتاه و سریع  از سادگی و عدم اهمیت کالا و یا طولانی و کند از پیچیدگی و اهمیت کالا بنا بر مقتضای صنعت خود طی می کنند.  

مراحل تامین الکتروموتور:

 1. فنی
  1. جمع آوری اطلاعات و داده ها
  2. انتخاب الکتروموتور
  3. ارایه پیشنهاد فنی و دریافت تاییدیه متقاضی
 2. بازرگانی
  1. ارایه پیشنهاد مالی
  2. دریافت تاییدیه متقاضی
  3. ثبت سفارش
  4. تحویل کالا

 

 1. . فنی

۱٫۱٫ جمع آوری داده ها:

اولین و مهم ترین بخش از فرآیند تامین الکتروموتور ، شناخت دقیق و صحیح نیاز مشتری است.

در این مورد تامین کننده صرفاً ارایه دهنده موتور نیست بلکه باید پیش از آن با پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی، نیاز مشتری را درک و راه کارهای مناسب برای تامین و پوشش آنها را ارایه دهد ضمناَ متقاضی را برای اخذ تصمیم بهینه راهنمایی و هدایت نماید،  بدیهی است که برای این منظور، دانش تامین کننده برای توفیق در این فرآیند بسیار مهم است؛ چراکه در صورت ضعف آگاهی فنی ، ممکن است مولفه ای تاثیر گذار در کارایی ، عمر مفید  و یا انتخاب صحیح فنی موتور نادیده مانده و مشخص نگردد، که نتیجه آن عدم ارایه راه حلی برای پوشش نیاز پنهان از دید متقاضی خواهد بود.

 موضوعاتی همچون شرایط دمایی و آلودگی محیط ، نوع کارکرد و بار، شیوه راه اندازی ، رژیم کاری موتور و ابعاد و شیوه نصب و غیره  باید در این مرحله دیده، بررسی و ثبت گردند.

۲٫۱٫ انتخاب الکتروموتور

پس از کسب داده های مرحله قبل، نوبت به سنجش، ارزیابی ، اولویت بندی و نتیجه گیری فنی   می رسد، در این مرحله با توجه به برآیند بررسی اطلاعات دریافتی، نیاز مشتری و اولویت مولفه های فنی موثر بر موتورالکتریکی، تامین کننده تصمیم خود در خصوص نوع الکتروموتور، افزونه های مورد نیاز و افزونه های پیشنهادی غیر ضرور را اتخاذ می کند

.۳٫۱٫ ارایه پیشنهاد فنی و دریافت تاییدیه متقاضی

پیشنهاد و یا پیشنهادات فنی باید به تایید متقاضی برسند در این خصوص ارایه کلیه اطلاعات فنی الکتروموتور پیشنهادی  وظیفه تامین کننده است تا ضمن احترام به متقاضی ، او را از چرایی انتخاب آن موتور مطلع و آگاه سازد، در این میان ممکن است ضمن تبادل نظر فی ماببین متقاضی و تامین کننده موضوعاتی اضافه ، اصلاح و یا حذف گردند و یا اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار جابجا شوند، که این خود در انتخاب صحیح و کسب رضابت فنی متقاضی کمک کننده است.

متقاضی نیز پس از حصول اطمینان فنی باید بصورت کتبی پیشنهاد را تایید نماید تا در آینده راه ایجاد شک و سوء تفاهم بسته شود.

 وجود احترام متقابل مابین تامین کننده الکتروموتور با مشاوره و مهندسی صادقانه و ارایه کتبی پیشنهاد یا پیشنهادات و متقاضی با همکاری و تامین اطلاعات لازم و ارایه تاییدیه فنی ، تنها عامل ایجاد رضایت ماندگاری است که تداوم  روابطی برد – برد را تضمین می کند.

تامین الکتروموتور – بخش دوم ( بازرگانی ) 

۲٫ بازرگانی

۱٫۲٫ ارائه پیشنهاد مالی

تامین الکتروموتور – بخش دوم ( بازرگانی )   :    موتور یا ( موتورهای ) تایید شده در بخش فنی در این مرحله دارای ارزش مالی می گردند. پیشنهاد مالی آماده سازی می شود که شامل : قیمت ، مدت اعتبار ، زمان تحویل ، شیوه و محل تحویل، نحوه و زمان پرداخت می باشد.

گاهی با توجه به شرایط دو طرف متغییرها و یا مواردی در هر یک از مراحل فوق به گفتگو  می رسد که لازم است هرگونه توافقی بصورت کتبی ثبت گردد، چراکه توافقات شفاهی با تغییر علل و عوامل تاثیرگذار بر معامله و در سایه زمان فراموش شده و نمی تواند دقیق و قابل استناد باشند.

تغییر در انتخاب فنی نیز ممکن است با دریافت و آگاهی  متقاضی از قیمت و شرایط تحویل و یا پرداخت رخ دهد و تامین کننده موتوری با شرایط فنی دیگر را در پیشنهاد جدید ارایه نماید که در هر حال توافقات باید روشن، دقیق و کتبی باشند.

۲٫۲٫ دریافت تاییده متقاضی

پس از توافق بر موفاد پیشنهاد قیمت، متقاضی تامین کننده را بصورت فنی از توافق آگاه نموده و این نقطه شروع  به انجام رساندن این معامله می باشد و هر دو طرف موظف به انجام تعهدات خود می گردند.

در خصوص تعهدات ، خریدار با توجه به نوع پرداخت باید مراحل مقدماتی مربوط به آن را شروع نماید و تامین کننده نیز جهت تامین کالا اقدامات مقتضی را به انجام رساند. بدیهی است هر گونه اهمال و تاخیر از هر طرف در این مرحله باعث ایجاد نارضایتی طرف مقابل گشته و بر روند فعلی و یا امکان ماندگاری همکاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. بعنوان مثال تاخیر در پرداخت ( با توجه به شیوه مورد توافق دو طرف در هانگام پیشنهاد ) از سوی خریدار و یا تاخیر تامین کالا از سوی فروشنده ، دو تا نمونه بسیار متداول در معاملات می باشد که نشان از عدم صداقت و یا عدم تجربه طرفین نسبت به وظایف متعهد شده خود است.

۳٫۲٫ ثبت سفارش

ثبت سفارش چه برای تامین از خارج از کشور باشد چه داخل، قدمی است که تامین کننده الکتروموتور برای جلوگیری از تاخیر و برای انجام وظیفه متعهد شده باید در آن تسریع کند. نحوه و شیوه ثبت سفارش بستگی به میزان روابط و اختیارات حقوقی فروشنده و تامین کننده اصلی دارد. بعنوان مثال ثبت یک سفارش توسط نمایندگی رسمی یک شرکت که به صورت مستقیم با سازنده مادر در ارتباط است به سهولت، شفافیت و رسمیت کامل و با اطمینان به انجام می رسد اما ثبت سفارش توسط شرکت های واسطه با کندی، عدم شفافیت و اطمینان قاطع پیش خواهد رفت.

ثبت سفارش دستور قطعی تامین کالا است، دراین زمان تامین کننده پس از اطمینان از ثبت سفارش، تاییدیه ثبت سفارش را برای متقاضی ارسال می کند که در آن نوع و زمان تحویل کالا ذکر و تصدیق شده است.

۴٫۲٫ تحویل کالا

زمانی الکتروموتور آماده تحویل می باشد که مطابق با شیوه تحویل کالای ذکر شده در پیشنهاد قیمت، تامین کننده الکتروموتور را آماده تحویل کرده باشد.

این تحویل می تواند از درب انبار سازنده تا درب انبار خریدار براساس انکوترمز بین المللی حمل و تحویل کالا متغییر باشد. ارایه کتبی اعلام آمادگی تحویل کالا با ذکر اسناد و گواهینامه های همراه موتور الزامی می باشد.

در این مرحله خریدار درصورت اعلام قبلی در انجام بازرسی های لازم جهت حصول اطمینان از صحت کالا محق می باشد.

عموما شرکت هایی که برای ایجاد ارتباط با تامین کننده و سازنده اصلی الکتروموتور محدودیت دارند ترجیح در ارایه مدارک کمتر و عدم بازرسی در مبدا را از خود بروز می دهند.

گواهی اصالت کالا، ارایه فاکتور رسمی شرکت سازنده و یا نمایندگی رسمی آنها ، مدارک فنی همراه موتور و نیز گواهی بازرسی از جمله مدارکی است که تامین کننده الکتروموتور به مشتری خود تقدیم می کند.

مراحلی که در بالا بصورت اختصار از آنها یاد شد مهم ترین بخش های انجام یک معامله را شامل می شوند که هر دو طرف برای کسب رضایت از همکاری باید در اجرای آن دقیق و صادق باشند. اهمیت موتورهای الکتریکی بر تمامی متقاضیان آن به روشنی مشخص است و می توان درک کرد که درصورت عدم کارکرد صحیح حاصل از عدم مهندسی دقیق پیش از خرید، این مصرف کننده است که خسارت اولیه را متحمل می گردد اما تامین کنندگانی که با ضعف جدی و ساختاری در مراحل تامین مواجه باشند حتی درصورت سود در پروژه و یا پروژه هایی معدود، متاسفانه با از دست دادن اطمینان خریداران ، اصلی ترین ضرر کننده در این داد و ستد خواهند بود.

بسیار مهم است که متقاضی و تامین کننده همدیگر را شریک سود و زیان یکدیگر بدانند و با انتخاب تصمیمات صحیح و انجام تعهدات خود، ثبات و رشد یکدیگر را تضمین نمایند.

 

 

 هانی ادیب آزاد    

مدیر فنی شرکت ویستا جم صنعت                                        

امردادماه ۱۳۹۷