استعلام الکتروموتور

لطفا جهت مشاهده فرم ( اکسل ) استعلام الکتروموتور – ابعادی به لینک ذیل مراجعه فرمایید .الکتروموتور AC،الکتروموتور DC،

انتخاب الکتروموتور

جهت انتخاب بهترین الکتروموتور برای هر کاری، باید سه اصل اساسی که “مهندسی کاربرد” می نامند را رعایت نمود.

  • همخوانی موتور و بار
  • همخوانی موتور با محیطش
  • همخوانی موتور با توان سیستم متصل به آن

انتخاب سطح ولتاژ موتور ( فشار ضعیف یا فشار متوسط ) یکی از اساسی ترین عوامل موثر در نیاز  توان / قدرت سیستم شماست و می توان با آگاهی از موارد زیر، انتخاب صحیحی را انجام داد.

قوانین بالادستی : برخی قوانین استاندارد در صنایع ممکن است استفاده از موتور سیم پیچی مرتب ( فرم دار ) ( که در موتورهای فشار متوسط استفاده می شود ) را از قدرت ۳۷۵ کیلو وات و به بالا را اجبار کند.  ( به مانند API-541 ).

سطح ولتاژ دردسترس: ولتاژ فشار ضعیف ( LV ) ممکن است تنها ولتاژ دردسترس در یک سایت باشد که بیشترین ترجیح این ولتاژ برای استفاده در موتورهای کوچک می باشد.

ظرفیت توان سیستم: میزان توان ارایه شده ی سیستم باید قادر باشد جریان هجومی راه اندازی و اضافه شدن بار در ادامه را تامین کند. اگر به کرات از ولتاژ متوسط ارایه شده توسط سیستم بهره گیری می گردد، بهتر آن است که بجای صرف هزینه به سازگار نمودن سیستم به استفاده از ولتاژ ضعیف برای موتورها ،آنها را با موتورهای فشار متوسط جایگزین نمود.

ماندگاری : کلاف موتورهای ولتاژ متوسط ( سیم پیچی فرم دار- مرتب ) که با اپوکسی ( با پلی استر ) پوشیده شده ازلایه های میکا نسبت به عوامل محیطی بسیار پایدارتر و مانگار ترند تا موتورهای ولتاژ ضعیف با روش سیم پیچی نا مرتب ( غیر فرم دار ) که از چنین حفاظتی برخوردار نیستند. ضمنا موتورهای ولتاژ متوسط دارای کنترل و به حداقل رسانی انتقال ولتاژ مابین دو سیم از یک کلاف ( سیم به سیم ) می باشند که باعث بهبود میزان ماندگاری اینگونه اتز موتورها می گردد.

ادامه مقاله :

انتخاب الکتروموتور

 

 راهنمای انتخاب الکتروموتور 

 

 

         

 

روشهای خنک کنندگی الکتروموتور

 

 

 

 انتخاب توان موتور براساس کاربرد

 

لطفا جهت داونلود مقاله انتخاب الکتروموتور کلیک فرمایید .