بزرگترین نشانه مشکل در الکتروموتورهای الکتریکی، دمای بیش  از اندازه آنهاست، البته نباید هر میزان دما و یا داغ شدگی موتور را عیب دانست چرا که موتورها اغلب با گرمای زیاد کار می کنند و تشخیص حد این دما نیاز به ابزار مناسب دارد و پس از اطمینان به مشکل دمایی موتور می توان اشکال را جستجو کرد لذا بلکه برای سنجش دقیق و صحیح وجود ” بیش دمایی ” یا همان ”   Overheating ” نیاز به وجود سنسور حرارتی داخلی الکتروموتور می باشد که عموما از نوع PTC است.

خوب است که بدانیم کلیه موتورهای بی کیفیت و اکثریت موتورهای معمولی فاقد سنسور دما می باشند حتی برندهای بزرگی بمانند زیمنس SIEMENS  ، آ ب ب ABB، وگ WEG هم به صورت استاندارد کارخانه ای این سنسور را در الکتروموتور تعبیه نمی کنند مگر به سفارش و یا در سری موتورهای گران قیمت خود. اما شرکت فوکه بلژیک به صورت استاندارد کارخانه ای تمامی موتورهای خود از سایز 160 یعنی 11 کیلو وات به بالا مجهز به سنسورهای سنجش حرارت داخلی PTC می باشند.

با بهره گیری از این سنسورها، کاربران الکتروموتورهای فوکه براحتی می توانند دمای موتور خود را تحت نظر داشته باشند و با تشخیص به موقع، عامل ایجاد کننده بیش دمایی را شناسایی و از سوختگی، کاهش طول عمر، تلفات زیاد و افت توان موتور و تعمیر و یا جایگزینی موتور خود که تماما خسارات مادی بجا می گذارند جلوگیری نمایند.

در جدول می توانید قابلیت حفاظت بسیار موثر و کامل موتور با سنسور دمای داخلی با دیگر روش های معمول را مشاهده بفرمایید.