نگهداری و تعمیرات الکتروموتور

دانلود نوشتار  نگهداری و تعمیرات الکتروموتور 

نگهداری و تعمیرات الکتروموتور

مقدمه :

موتورهای الکتریکی در سیستمهای كنونی به عنوان بازوی اصلی و قلب تپنده هر كارخانه به شمار می روند .و خرابی برنامه ریزی نشده الكتروموتورها یكی از علل تحمیل هزینه های بالا بر كارخانجات میباشد.در همین راستا برنامه های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه قابل اعتماد به خوبی میتوانند باعث طولانی شدن عمر عملکرد موتور و كاهش خسارات گردند. با این حال ، برنامه نگهداری پیشگیرانه برای موتور مفید نخواهد بود اگر شما تجهیزات تست مناسب و ابزار و آموزش را نداشته باشید.

روش های متنوع نگهداری ممکن است برای هر نوع از موتور ، کنترلر ، و یا وسایل مرتبط با آن در تاسیسات وجود داشته باشد. . شما باید بهترین روش ها برای تسهیلات را انتخاب کنید و سپس تعیین کنید که چگونه بهترین وجه اعمال آن روشها مقدور میباشد.

اما لازمه برنامه ریزی صحیح در خصوص تعمیرات پیشگیرانه شناخت عوامل موثر بر كاركرد یك تجهیز (الكتروموتور) میباشد.

خلاصه :.

هدف از تعمیرات ونگهداری یعنی حفظ تجهیزات از خرابی زودهنگام ، اطمینان از عملکرد مطلوب و به حداقل رساندن خرابی های غیر قابل پیش بینی ( خارج از برنامه ) میباشد

. با تعمیرات و نگهداری خوب ، انرژی و بهره وری ماشین آلات بیشتر می شود ، در ضمن با كاهش اصطكاك دمای آن ( موتور) پایین می آید.

درزیر در مورد نگهداری موتور مواردی عنوان شده است:

علل خرابی موتور

آلودگی ۲۶%
اضافه بار ۲۵%
رطوبت ۱۷%
بلبرینگ ۱۲%
تك فاز ۱۰%
– كاركرد طولانی استهلاك ۵%
متفرقه ۵%

برنامه های موثر نگهداری برقابلیت و اطمینان و کارایی و بهره وری تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی : تمیز کاری ، روانکاری  Lubrication ارتعاشVibration تست ولتاژ ، تست عایق انواع عیوب موتورهای AC عیوب معمول سیم پیچی عیوب روتور بیش دمایی ( Overheating  ) عوامل خرابی بیرینگ ها ،ویبره ( لرزش )کشش بسیار زیاد در تسمه های متصل به شفت عدم تراز موتور،  قاب بیرینگ

گردآوری، ترجمه و تالیف

هانی ادیب آزاد

مدیر فنی شرکت ویستا جم صنعت

 

 

آشنایی با نویسنده

 

Scroll to top