کاتالوگ NFO

 

NFO SINUS G2 3

کاتالوگ نسل دوم درایو NFO

NFO SINUS G2 ENG

کاتالوگ درایو NFO

NFO_0.37-2.2

مشخصات درایو ۰٫۳۷ تا ۲٫۲ کیلووات NFO

NFO_7.5-15.0

مشخصات درایو ۷٫۵ تا ۱۵ کیلو واتی NFO

NFO_18.5-22.0

مشخصات درایو  ۱۸٫۵ تا ۲۲ کیلو واتی

Operating and installation Manual 0.37 – 15 kW 400V

راهنمای نصب

Quick installation guide

راهنمای راه اندازی سریع

User Manual ModBus RTU

راهنمای ماژول RTU

Scroll to top