نمایندگی خوزستان ( اهواز)

نمایندگی خوزستان ( اهواز)

شرکت آرمان سیال اکسین

مدیرعامل : آقای مهندس اندام

آدرس : اهواز – خیابان آزادگان نبش خیابان نشاط ساختمان نشاط واحد ۸

تلفن  : ۳۲۹۲۰۶۸۵-۰۶۱

فکس : ۳۲۲۱۲۹۸۱-۰۶۱

ایمیل : info@armansayal.com

ایمیل : armansayal@gmail.com

Scroll to top