درایو

درایو

درایوها را به نام های گوناگونی در صنعت می شناسیم از آنجمله می توان به:

فرکانسی درایو، فرکانسی کانورتور، اینورتر،کانورتر، کنترل کننده سرعت و … اشاره کرد که البته رایج ترین نام همان ” درایو ” می باشد.

درایوها نیز برای کاربری و کنترل هر دو نوع موتور AC و DC استفاده می گردند.

درایوهای DC دارای ساختاری متمایز با همنام AC خودمی باشند و دراصل با نطارت و کارایی خود قابلیت های موتور DC را اطمینان بخش تر می کنند.

اما درایوهای AC در اصل جهت کنترل دو پارامتر بسیار مهم موتورهای الکتریکی AC تولید شده اند: سرعت چرخش شافت و گشتاور.

با استفاده از کنترل این دو ویژگی موتورهای قفس سنجابی در کمال خوشبختی می توانند ضمن حفظ خصوصیات کاربردی مثبت خود از کارایی و قابلیتی همچون موتورهای DC نیز برخوردار گردند.

در این بخش به این موضوع با ارایه مستندات، مقالات و داده های فنی نگاهی دقیق تر می اندازیم.

 

Scroll to top