صنایع کشور با مشکلات متعددی درخصوص تامین الکتروموتورهای خود مواجه اند،از جمله:

نادربودن تامین کننده قابل اطمینان

عدم دسترسی مستقیم به شرکت های معتبر اروپایی 

جایگزینی الکتروموتورهای قدیمی

مشکلات فنی و بازرگانی جهت خرید الکتروموتورهای نو

وجود الکتروموتورهایی با کیفیت پایین در بازار

حاصل تمامی این موارد:

افزایش هزینه های نگهداری و بهره برداری صنایع می باشد.

در این میان شرکت ویستا جم صنعت با بهره گیری از دانش فنی و امکانات بازرگانی معتبر، بعنوان نمایندگی انحصاری فنی و بازرگانی شرکت فوکه بلژیک، ضمن ارایه خدمات مشاوره به صنایع امکان تامین موتورهای با کیفیت اروپایی، طراحی موتورهای خاص و جایگزینی موتورهای قدیمی را فراهم نموده است.

این خدمات دغدغه صنایع  درخصوص

هزینه های سربار خرید کالای بی کیفیت

عدم انتخاب صحیح فنی الکتروموتور

عدم اطمینان به اصالت کالای خریداری شده

آسوده خاطر می کند .

شرکت ویستا جم صنعت با افتخار از ارایه خدمات مشاوره فنی و بازرگانی و نیز صدور پیشنهادات مالی بهینه به صنایع در جهت کاهش مشکلات و بهره مندی ایشان از مزایای تامین کالای با کیفیت و معتبر استقبال می نماید.

1
سال حضور در صنعت
1
تعداد الکتروموتور آماده تحویل در فوکه بلژیک