drive’s technical course

آشنایی فنی با درایو

Eco_motor_control

صرفه جویی انرژی در پمپ ها با درایو

FactFile_DTC

آشنایی با کنترل مستقیم گشتاور

PID controller

آشنایی با کنترل PID

Closing Loop Control

آشنایی با کنترل حلقه بسته

Drives Advance course

آموزش پیشرفته درایو