رفرنس های فوکه

رفرنس های شرکت فوکه FOCQUET References 

لیست  برخی از  پروژه های اجرا شده با برند الکتروموتور فوکه  FOCQUET در ایران  بهمراه اطلاعات فنی و نقشه ابعادی

 

Order

Reference

خریدار

کارخانه ایران

FOCQUET

Electro Motor

 
۹۳۱۱-۰۰۱ سیمان کردستان ۵۶۰KW, 400V, 6Pole, IMB3 , IP55 ,40’C, 1Pc Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۴۰۱-۰۱۳ فولاد آلیاژی ایران ۱۵/۲۲KW, 400V, D/YY, 6/4 Pole, IMV3, 45’C, 2Pcs     ۲۲kw, 400V, 4Pole, IMV3, 45’C , 2Pcs Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۴۰۳-۰۱۰ فولاد سپید فراب کویر

( فولاد کویر کاشان )

۱۸٫۵ KW, 400V, 8Pole, IMV1, 45’C, IP56, 3Pcs Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۵۰۴-۰۰۵ فولاد سپید فراب کویر

( فولاد کویر کاشان )

۱۸٫۵ KW, 400V, 8Pole, IMV1, 50’C, IP56, IC410,  ۶Pcs Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۵۰۸-۰۰۳ فولاد خراسان MV Motor

۴۸۰ KW, 6,6 kV, IMB3, 50’C, IC416

Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۶۰۶-۰۰۶ فولاد خراسان ۵۵ Pieces  LV Motor

۴KW  , …  Upto … , ۷۵KW

Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۶۰۶-۰۰۸ فولاد خراسان DC  Motor

۴۰ KW, S9 , IC  W37A86 , Ins.Cl. : H/F

Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۸۰۸-۰۰۳ فروش به بازار MV Motor

۳۵۵ KW, 6,6 kV, IMB3, 50’C, IC411

Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۹۰۴-۰۰۵ فولاد مبارکه ۲۰۰ KW, 400/690 V, 6-Pole, PTC (150°C), IP65

Insulated bearing on NDE

Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۹۰۶-۰۰۵ مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد MV Motor

۱۷۰۰ KW,  ۶۶۰۰ V , 6-Pole, IC616, IP55,

Alt.: 1600 m  Amb. Temp.: 45°C

Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۹۰۶-۰۰۳ فولاد مبارکه MV Motor

۶۳۰ KW,  ۶۶۰۰ V , 4-Pole, IC411, IP55,

Alt.: 2000 m , Amb. Temp.: 45°C

Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۹۰۷-۰۰۹ رعداب جنوب MV Motor

۶۴۰ KW,  ۶۰۰۰ V , 2-Pole, IC416, IP55,

Alt.: 1000 m , Amb. Temp.: 55°C

Data Sheet+Draw Out+Test Reports
۹۹۰۹-۰۰۹ فولاد مبارکه MV Motor

۶۰۰ KW,  ۶۶۰۰ V , 4-Pole, IC411, IP65,

Alt.: 2000 m , Amb. Temp.: 45°C

Data Sheet+Draw Out+Test Reports

 

این  لیست  در  حال بروز رسانی می باشد-  سال ۱۴۰۰ …

 

_____________________________________________________________

برخی از جدیدترین رفرنس های بین المللی  از مشتریان  شرکت فوکه  FOCQUET   

Client Country Type Qty.   FOCQUET
Electromotor
Tech. Data
Pls. click
SMS Group GmbH Germany MF-HV450X-04 ۸ H.V.  AC High-Voltage Induction Motor    ۸۰۰ KW – ۶٫۶ KV Data Sheet+Draw Out+Test Reports
SMS Group GmbH Germany MF 315LB-04 ۲ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor    ۲۲۰ KW – 440 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
SMS Group GmbH Germany MF 280M-04 ۶ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor   ۱۰۸ KW – 440 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
SMS Group GmbH Germany MF 200L-04 ۱ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor    ۳۵ KW –  ۴۴۰ KV  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
SMS Group GmbH Germany MF-HV 450X-04 ۴ H.V.  AC High-Voltage Induction Motor   ۶۳۰ KW – 10 KV  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
SMS Group GmbH Germany MF 280S-04 ۱ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor    ۷۵ KW – 380 V Data Sheet+Draw Out+Test Reports
SMS Group GmbH Germany MF 160L-04 ۱ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor     ۱۵ KW – 380 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
SMS Group GmbH Germany MF 280S-04 ۳ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor      ۷۵ KW – 380 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
SMS Group GmbH Germany MF 250M-04 ۲ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor      ۵۵ KW – 380 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
Swiss Drive Systems SA Switzerland MA 132LC-02 ۱ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor    ۱۱ KW – 400 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
Swiss Drive Systems SA Switzerland MF 250M-04-T ۱ L.V. AC Low-Voltage Induction Motor     ۵۵ KW – 400 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
TES INDUSTRIAL SYSTEMS B.V.
+
Aperam Genk
Netherlands MF 315LB-08 ۱ L.V. AC Squirrel Cage Induction Motor    ۱۱۰ KW – 400 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
TES INDUSTRIAL SYSTEMS B.V.
+
Aperam Genk
Netherlands MF 355MB-08 ۱ L.V. AC Squirrel Cage Induction Motor    ۱۶۰ KW – 400 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
GOSA FOM a.d. Serbia MA 112M-06 ۲ L.V. AC Squirrel Cage Induction Motor    ۲٫۲ KW – 380 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
GOSA FOM a.d. Serbia MA 90S-06 ۳ L.V. AC Squirrel Cage Induction Motor    ۰٫۷۵ KW – 380 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
GOSA FOM a.d. Serbia MF 355X-08 ۳ L.V. AC Squirrel Cage Induction Motor    ۳۱۵ KW – 400 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
GOSA FOM a.d. Serbia MF 400LD-08 ۲ L.V. AC Squirrel Cage Induction Motor     ۴۵۰ KW – 400 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
GOSA FOM a.d. Serbia MF 180L-06 ۱۶ L.V. AC Squirrel Cage Induction Motor       ۱۵ KW – 400 V  Data Sheet+Draw Out+Test Reports
MMK Russia Russia MB 3SSLB – 04 L.V. AC Low-Voltage Induction Motor
UralKran Crane Russia MA 132LC – 02 L.V. AC Low-Voltage Induction Motor
UralKran Crane Russia MF 250M-04 – T L.V. AC Low-Voltage Induction Motor

 

 

 این  لیست  در  حال بروز رسانی می باشد .

 

Scroll to top