هم افزایی

طرح هم افزایی مشترک بنگاه های تجاری خرد و شرکت ویستا جم صنعت

از مزایای بنگاه های کوچک و خرد محلی دسترسی پایدار و آسان آنها به صنایع بومی منطقه می باشد که با توجه به بافت فرهنگی و قومیتی محل، گاه توجه و سیاست و گاه رغبت، صاحبین صنایع را برای تامین احتیاجات خود به سمت آنان متمایل کرده است تا هم هزینه های سربار تامین خدمات و کالا از منابع غیر محلی را کاهش دهند و هم نسبت به پشتیبانی و ارایه خدمات سریع حین و پس از فروش اطمینان داشته باشند.

فعالیت بنگاه های خرد با وجود چابکی و اشتیاق آنان برای جلب اطمینان صاحبین صنایع محلی معمولا به ارایه خدمات عام غیر تخصصی و یا کمتر تخصصی محدود می گردد.

بنگاه های تامین الکتروموتورها نیز از این شرایط مستثنا نمی باشند و در این خصوص معمولا تاکید و توانایی آنان محدود به ارایه موتورهای الکتریکی کوچک و ساده بعنوان فروشنده و ارایه خدمات نصب بعنوان ارزش افزوده می باشد درحالیکه موتورهای بزرگتر و خاص و یا موتورهایی غیر معمول و تخصصی از دسترسی این بنگاه دور بوده و صاحبین صنایع با وجود نظر مثبت همکاری با بنگاه های محلی چاره ای جزء تامین این موتورها از منابع غیر محلی را نخواهند داشت.

شرکت ویستا جم صنعت نماینده انحصاری فنی و بازرگانی شرکت فوکه بلژیک با افتخار ارایه طرح ” هم افزایی مشترک ” برای ارتقاء سطح دانش و خدمات بنگاه های محلی ( منطقه ای )  و گسترش شبکه ارایه خدمات محلی را معرفی می نماید.

در این طرح شرکت ویستا جم صنعت از بنگاه ها برای حضور در صنایع محلی پشتیبانی فنی می کند و آنها را برای تامین موتورهای بزرگتر، خاص و با کاربری های پیچیده حمایت کرده و این بنگاه ها با بهره مندی از شبکه محلی بازاریابی خود، اقدام به ارایه خدمات متقابل به صنایع با بکارگیری پشتیبانی فنی و بازرگانی شرکت ویستا جم صنعت می نمایند.

در این طرح شرکت ویستا جم صنعت موفق به بازاریابی غیر مستقیم اما موثر محلی ( منطقه ای ) می گردد و بنگاه های کوچک نیز با گسترش خدمات و راهیابی به بازارهای جدید و یا ارتقاء سطح خدمات خود موفق به  ایجاد بازار کار متنوع تر، پویاتر و ارزش آفرین تر خواهند شد .

هدف

ایجاد شبکه ای از بنگاه های اقتصادی کوچک اما فعال در کشور جهت پایش صنایع و تامین موتور و خدمات مشاوره ای با رویکرد پشتیبانی محلی و حمایت از ارتقاء توانمندی بنگاه های خرد و افزایش قابلیت ارایه خدمات ایشان و گسترش کمی و کیفی مشتریان بنگاه می باشد.

روش:

  1. بازاریابی، شناسایی، بررسی و انتخاب این بنگاه ها
  2. آموزش و پشتبانی فنی
  3. ارایه پیشنهادات فنی و بازرگانی

الزامات:

بنگاه خرد:      فعال و دارای سابقه کار در بخش موتورهای الکتریکی

عدم داشتن رویکرد مغازه ای ایستا در فروش

حداقل دو بازدید ماهانه از صنایع محلی و ارایه گزارش

 ارایه پیشنهاد قیمت خدمات و یا تامین کالا با هماهنگی شرکت ویستا جم صنعت

 

خواهشمند است  در صورت تمایل به  آشنایی بیشتر  با شرکت ویستا جم صنعت و  ایجاد همکاری مشترک  با  این شرکت تماس حاصل فرمایید .

تلفن : ۲۲۸۹۱۲۰۳-۰۲۱            ایمیل :  info@wjsco.ir

Scroll to top