انواع الکتروموتور

الکتروموتورها در انواع مختلفی طراحی و ساخته می شوند که در کل به دو دسته AC ( منبع تغذیه جریان متناوب ) و یا DC ( منبع تغذیه جریان مستقیم ) نقسیم می گردند.

عمده موتورهای مورد مصرف در صنعت را موتورهای AC تشکیل می دهند. موتورهای AC به دو شاخه اساسی سنکرون و آسنکرون مجزا می گردند که این نام گذاری بر مبنای نسبت سرعت روتور به استاتور می باشد. در موتورهای سنکرون سرعت چرخش فیزیکی روتور با سرعت گردش میدان الکترومغناطیسی استاتور یکسان است ولی در موتورهای آسنکرون سرعت چرخش روتور ( شافت ) نسبت به سرعت میدان استاتور عقب تر است.

بیشترین موتورهای AC مورد استفاده در صنعت از نوع آسنکرون می باشند. علت آسنکرون بودن آنها هم به نوع ساختار ارتباط الکترومغناطیسی روتور و استاتور مربوط می باشد که از نوع القایی است. موتورهای القایی دارای روتورهایی بدون قطب و میدان دائمی می باشند و علت چرخش روتور القای نیروی مغناطیسی از استاتور بر روتور و ایجاد میدان در هسته آن  و به طبع آن دنبال روی میدان روتور از میدان استاتور می باشد. در موتورهای سنکرون روتور خود میدانی دائم داشته و هر دو میدان روتور و استاتور با هم چفت مغناطیسی شده و در سرعت یکسان به چرخش در می آیند.

شرکت فوکه بلژیک تمامی الکتروموتورهای سنکرون و آسنکرون و نیز تمامی انواع الکتروموتورهای DC صنعتی با بهترین کیفیت اروپای غربی و بر طبق استاندارد IEC   و با قیمت رقابتی و امکان تحویل مستقیم در ایران ارائه می کند.

 

Scroll to top