تامین الکتروموتور – بازرگانی

تامین الکتروموتور – بخش دوم ( بازرگانی ) 

۲٫ بازرگانی

۱٫۲٫ ارائه پیشنهاد مالی

تامین الکتروموتور – بخش دوم ( بازرگانی )   :    موتور یا ( موتورهای ) تایید شده در بخش فنی در این مرحله دارای ارزش مالی می گردند. پیشنهاد مالی آماده سازی می شود که شامل : قیمت ، مدت اعتبار ، زمان تحویل ، شیوه و محل تحویل، نحوه و زمان پرداخت می باشد.

گاهی با توجه به شرایط دو طرف متغییرها و یا مواردی در هر یک از مراحل فوق به گفتگو  می رسد که لازم است هرگونه توافقی بصورت کتبی ثبت گردد، چراکه توافقات شفاهی با تغییر علل و عوامل تاثیرگذار بر معامله و در سایه زمان فراموش شده و نمی تواند دقیق و قابل استناد باشند.

تغییر در انتخاب فنی نیز ممکن است با دریافت و آگاهی  متقاضی از قیمت و شرایط تحویل و یا پرداخت رخ دهد و تامین کننده موتوری با شرایط فنی دیگر را در پیشنهاد جدید ارایه نماید که در هر حال توافقات باید روشن، دقیق و کتبی باشند.

۲٫۲٫ دریافت تاییده متقاضی

پس از توافق بر موفاد پیشنهاد قیمت، متقاضی تامین کننده را بصورت فنی از توافق آگاه نموده و این نقطه شروع  به انجام رساندن این معامله می باشد و هر دو طرف موظف به انجام تعهدات خود می گردند.

در خصوص تعهدات ، خریدار با توجه به نوع پرداخت باید مراحل مقدماتی مربوط به آن را شروع نماید و تامین کننده نیز جهت تامین کالا اقدامات مقتضی را به انجام رساند. بدیهی است هر گونه اهمال و تاخیر از هر طرف در این مرحله باعث ایجاد نارضایتی طرف مقابل گشته و بر روند فعلی و یا امکان ماندگاری همکاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. بعنوان مثال تاخیر در پرداخت ( با توجه به شیوه مورد توافق دو طرف در هانگام پیشنهاد ) از سوی خریدار و یا تاخیر تامین کالا از سوی فروشنده ، دو تا نمونه بسیار متداول در معاملات می باشد که نشان از عدم صداقت و یا عدم تجربه طرفین نسبت به وظایف متعهد شده خود است.

۳٫۲٫ ثبت سفارش

ثبت سفارش چه برای تامین از خارج از کشور باشد چه داخل، قدمی است که تامین کننده الکتروموتور برای جلوگیری از تاخیر و برای انجام وظیفه متعهد شده باید در آن تسریع کند. نحوه و شیوه ثبت سفارش بستگی به میزان روابط و اختیارات حقوقی فروشنده و تامین کننده اصلی دارد. بعنوان مثال ثبت یک سفارش توسط نمایندگی رسمی یک شرکت که به صورت مستقیم با سازنده مادر در ارتباط است به سهولت، شفافیت و رسمیت کامل و با اطمینان به انجام می رسد اما ثبت سفارش توسط شرکت های واسطه با کندی، عدم شفافیت و اطمینان قاطع پیش خواهد رفت.

ثبت سفارش دستور قطعی تامین کالا است، دراین زمان تامین کننده پس از اطمینان از ثبت سفارش، تاییدیه ثبت سفارش را برای متقاضی ارسال می کند که در آن نوع و زمان تحویل کالا ذکر و تصدیق شده است.

۴٫۲٫ تحویل کالا

زمانی الکتروموتور آماده تحویل می باشد که مطابق با شیوه تحویل کالای ذکر شده در پیشنهاد قیمت، تامین کننده الکتروموتور را آماده تحویل کرده باشد.

این تحویل می تواند از درب انبار سازنده تا درب انبار خریدار براساس انکوترمز بین المللی حمل و تحویل کالا متغییر باشد. ارایه کتبی اعلام آمادگی تحویل کالا با ذکر اسناد و گواهینامه های همراه موتور الزامی می باشد.

در این مرحله خریدار درصورت اعلام قبلی در انجام بازرسی های لازم جهت حصول اطمینان از صحت کالا محق می باشد.

عموما شرکت هایی که برای ایجاد ارتباط با تامین کننده و سازنده اصلی الکتروموتور محدودیت دارند ترجیح در ارایه مدارک کمتر و عدم بازرسی در مبدا را از خود بروز می دهند.

گواهی اصالت کالا، ارایه فاکتور رسمی شرکت سازنده و یا نمایندگی رسمی آنها ، مدارک فنی همراه موتور و نیز گواهی بازرسی از جمله مدارکی است که تامین کننده الکتروموتور به مشتری خود تقدیم می کند.

مراحلی که در بالا بصورت اختصار از آنها یاد شد مهم ترین بخش های انجام یک معامله را شامل می شوند که هر دو طرف برای کسب رضایت از همکاری باید در اجرای آن دقیق و صادق باشند. اهمیت موتورهای الکتریکی بر تمامی متقاضیان آن به روشنی مشخص است و می توان درک کرد که درصورت عدم کارکرد صحیح حاصل از عدم مهندسی دقیق پیش از خرید، این مصرف کننده است که خسارت اولیه را متحمل می گردد اما تامین کنندگانی که با ضعف جدی و ساختاری در مراحل تامین مواجه باشند حتی درصورت سود در پروژه و یا پروژه هایی معدود، متاسفانه با از دست دادن اطمینان خریداران ، اصلی ترین ضرر کننده در این داد و ستد خواهند بود.

بسیار مهم است که متقاضی و تامین کننده همدیگر را شریک سود و زیان یکدیگر بدانند و با انتخاب تصمیمات صحیح و انجام تعهدات خود، ثبات و رشد یکدیگر را تضمین نمایند.

 

 هانی ادیب آزاد    

مدیر فنی شرکت ویستا جم صنعت                                        

امردادماه ۱۳۹۷

 

آشنایی با نویسنده

Scroll to top